Sopimusehdot | Loviisansyke

Sopimusehdot

Sopimusehdot Syke Liikuntakeskukset

Sipoon Syke Oy Ab & Loviisan Syke Oy Ab


1. JÄSENYYS

Syke Liikuntakeskukset jäseniä ovat kaikki liittymismaksun sekä ensimmäisen kuukauden jäsenmaksun (joko Sipoon Syke Oy Ab:lle tai Loviisan Syke Oy Ab:lle) maksaneet ja voimassa olevan jäsensopimuksen lunastaneet 12 -vuotta täyttäneet henkilöt. Alle 18 -vuotias henkilö kuntoilee liikuntakeskuksissamme sopimuksen hyväksyneen huoltajan vastuulla. Huoltajan on täten oltava mukana ensimmäisellä kerralla esimerkiksi kulkurannekkeen tai kulkutunnisteen hakuvaiheessa. Huoltajan tulee luovuttaa laskutustietonsa kuukausittaista laskutusta varten. Henkilön, joka haluaa liittyä joko Sipoon Sykkeen jäseneksi tai Loviisan Sykkeen jäseneksi, tulee täyttää ja hyväksyä jäsenyyssopimus verkkokaupassa tai paikan päällä kirjallisesti. Asiakas on tietoinen, että Syke Liikuntakeskukset toimivat osittain ilman paikalla olevaa henkilökuntaa. Liikuntakeskusilla on oikeus siirtää oma sopimus edelleen kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta.

2. JÄSENTUNNISTE (KULKURANNEKE), TIETOJEN KÄSITTELY SEKÄ YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET

Jäsenelle luovutetaan käyttöön jäsenyyden todentamista varten henkilökohtainen asiakastunniste eli kulkuranneke tai kulkutägi. Asiakastunniste on aina esitettävä vierailtaessa liikuntakeskuksessa ja sillä on kirjauduttava sisään asiakaskoneella. Se on myös erikseen pyynnöstä näytettävä liikuntakeskuksen henkilökunnalle. Asiakastunnisteen katoamisesta on viipymättä ilmoitettava henkilökunnalle tai erikseen mainittuun numeroon. Asiakastunnisteen kadotessa tulee jäsenen lunastaa uusi tunniste kadonneen tunnisteen tilalle hinnaston mukaista maksua vastaan. Vioittuneet tunnisteet vaihdetaan veloituksetta. Asiakkaan on välittömästi tiedotettava myös yhteystietojensa muutoksesta joko Sipoon Sykkeen tai Loviisan Sykkeen asiakaspalveluun riippuen minkä liikuntakeskuksen jäsenenä asiakas on. Sipoon Syke Oy Ab ja Loviisan Syke Oy Ab tallentaa jäsenien tiedot omiin tietojärjestelmiinsä ja käsittelee tietoja henkilötietolain mukaisesti. Asiakastunnistetta ei saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Asiakastunnisteen käyttö edellyttää asiakkaan tunnistamista joko liikuntakeskusten rekisteriin kuvattavan valokuvan avulla tai kuvallisen henkilökortin esittämistä jokaisen käynnin yhteydessä. Jäsentunniste tulee palauttaa moitteettomassa kunnossa jäsenyyden päättymisen jälkeen asiakaspalveluun. Palauttamattomasta asiakastunnisteesta liikuntakeskus veloittaa laskulla 29,90 € + laskutuslisän.

3. LIITTYMISMAKSU

Jäsensopimuksen alussa suoritetaan hinnaston mukainen liittymismaksu. Liittymismaksuun kuuluu vapaa kulkuoikeus liikuntakeskukseen oman sopimuksen rajoissa, pukukaapin lukitus sekä alkukartoituksen henkilökohtaisen valmentajan kanssa. Liittymismaksua ei palauteta jäsensopimuksen mahdollisen purkamisen yhteydessä.

4. JÄSENMAKSU

Liitymismaksun lisäksi asiakkaan tulee maksaa sopimuksessa mainittu jäsenmaksu, joka veloitetaan sopimuksessa sovitulla tavalla. Jäsenmaksu antaa asiakkaalle liikuntakeskuksen käyttöoikeuden.

5. TARJOTTAVAT PALVELUT

Jäsenellä on oikeus hyödyntää Syke Liikuntakeskukset palveluja jäsenyyskauden aikana tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti. Asiakas joka on jäsenenä Sipoon Sykkeellä on oikeus käyttää Sipoon Sykkeen palveluja ja asiakas joka on jäsenenä Loviisan Sykkeellä on oikeus käyttää Loviisan Sykkeen palveluita. Sipoon Sykkeen asiakas ei automaattisesti ole Loviisan Sykkeen asiakas tai toisin päin. Mikäli asiakas haluaa hyödyntää useamman liikuntakeskuksen palveluita samanaikaisesti tulee hänen ostaa hinnaston mukaisen lisäpalvelun.

6. ONLINE TRAINING -PALVELUT JA VERKKOVALMENNUKSET

Kaikki verkkovalmennustuotteet, joihin käytetään Trainda.io -verkkovalmennusalustaa kuuluvat etämyynnin piiriin. Kyseisillä tuotteilla ei ole palautusoikeutta ja kun ostat ja aktivoit tuotteen, luovut normaalista 14 päivän palautusoikeudesta.

7. PERSONAL TRAINING -PALVELUT JA PIENRYHMÄVALMENNUKSET

Personal Training sopimusehdot pääset lukemaan täältä.

8. JÄSENYYDEN VOIMASSAOLOAIKA

Jäsenyys on voimassa sopimukseen merkityn sopimuskauden. Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsensopimus on voimassa joko toistaiseksi tai määräaikaisesti. Määräaikaisen jäsenyyden voi tarvittaessa siirtää hinnaston mukaista siirtomaksua vastaan toiselle henkilölle ja toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen voi irtisanoa 30 päivän irtisanomisajalla. Kaikissa em. tapauksissa asiakas tekee ilmoituksen sähköpostitse tai mikäli tämä ei ole mahdollista niin asiakas asioi liikuntakeskuksen asiakaspalvelussa ja asiakaspalvelu tekee tarvittavat muutokset. Jäsenyys jatkuu automaattisesti tai niin kauan kun asiakkuuteen liittyvät maksut ovat suoritetut eikä sopimusta ole kirjallisesti irtisanottu sähköpostilla.

9. JÄSENYYDEN IRTISANOMINEN

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanominen tapahtuu sähköpostitse ja Sipoon Sykkeen tai Loviisan Sykkeen edustaja kuittaa irtisanomisilmoituksen vastaanotetuksi. Jäsenillä on toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin 30 päivän irtisanomisaika. Eräpäivä jäsenyyden irtisanomiselle määräytyy henkilökohtaisen jäsenyyskauden mukaan. Mikäli irtisanomisajalle osuu vielä yksi kuukausimaksu, tulee se maksaa ja jäsenellä on kuntoiluoikeus maksetun kauden loppuun. Määräaikaisen sopimuksen voi ainoastaan tauottaa lääkärintodistusta vastaan tai paikkakunnan muuton yhteydessä. Muutoin määräaikainen sopimus on voimassa määrätyn ajan, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, ellei asiakkuutta irtisanota viimeistään 30 päivää ennen määräaikaisuuden päättymistä.

10. JÄSENYYDEN KUUKAUSITTAISET MAKSUT JA SUORAMAKSU TAI E-LASKUSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ KOSKEVAT EHDOT

Liitymismaksu ja ensimmäinen kuukausi maksetaan verkkokaupassa verkko-ostoksena, paikan päällä pankki-/luottokortilla, tai käteisellä. Seuraavien kuukausien laskut tulevat sähköpostilaskulla, joten asiakkaan on varmistettava, että annettu sähköpostiosoite on oikea ja ajantasainen. Asiakas voi myös itse aktivoida e-laskutuksen omassa verkkopankissaan. Asiakas vastaa itse e-laskusopimuksen tekemisestä verkkopankissaan tai suoramaksusopimuksen tekemisestä omassa pankkikonttorissaan. Mikäli suoramaksua tai e-laskua ei voida veloittaa automaattisesti asiakkaan tililtä, tai sähköpostilasku ei tavoita asiakasta, lähetetään asiakkaalle paperinen muistutuslasku ja laskuun lisätään toimistokulut sekä laskutuslisä. Jäsen on vastuussa kuukausittaisen maksun onnistumisesta ja on velvollinen varmistamaan, että tilillä on katetta eräpäivänä. Mikäli laskutus ei jostain syystä tavoita asiakasta, eivätkä maksut onnistu, ei se vapauta jäsentä maksuvelvollisuudesta jäsenyyden voimassaoloajalta.

11. HINNANMUUTOKSET

Ilmoitettuaan asiasta jäsenilleen viimeistään 60 päivää ennen kuin hinnanmuutokset astuvat voimaan, Syke Liikuntakeskukset voivat korottaa tai laskea jäsenyyden hintaa. Sipoon Syke Oy Ab tai Loviisan Syke Oy Ab ilmoittaa muutoksista sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa keskuksen käyttöön. Ennalta maksetun jäsenyyden hintaan ei voida jälkikäteen tehdä muutoksia. Ennalta maksetun jäsenyyden voimassaoloajan umpeutuessa asiakas voi lunastaa uuden jäsenyyden sillä hetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Liikuntakeskus on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin. Arvonlisäveroon kohdistuvat mahdolliset muutokset astuvat voimaan kuukausimaksullisiin sopimuksiin välittömästi veron muuttumispäivänä.

12. TILIMYYNTI

Syke Liikuntakeskukset voivat tarjota asiakkailleen mahdollisuuden ostaa palveluita tiliin. Tilimyynnille määritellään erillinen luottoraja, jota jäsen sitoutuu noudattamaan. Tilille merkityt ostot veloitetaan jäseneltä kuukausittain e- laskulla tai suoramaksulla jäsenyyden maksun yhteydessä. Toistuvat maksuviivästykset aiheuttavat tilille osto-oikeuden menettämisen. Jäsen saa halutessaan tiliotteen ostoksistaan asiakaspalvelusta sähköpostitse.

13. VASTUU MAKSUISTA

Mikäli palveluiden käytöstä sovittu maksu ei tapahdu siten kuin maksuehdot edellyttävät, asiakkaan oikeus liikuntakeskuksen palveluiden käyttämiseen lakkautetaan kunnes maksu tapahtuu. Maksun tulee näkyä palveluntarjoajan tilillä, kunnes jäsenyys voidaan laittaa jälleen voimaan. Toistuvissa maksuriketapauksissa liikunakeskus tulkitsee jäsenen rikkoneen sopimusehtoja ja jäljellä olevan sopimusajan maksut erääntyvät välittömästi maksettaviksi. Toinen henkilö tai yritys voi ottaa vastuulleen jäsenyyssopimuksen mukaiset maksut tai osan maksuista. Toinen maksaja (maksusitoutuja) voi milloin tahansa, ilman irtisanomisaikaa ja syytä ilmoittamatta keskeyttää näiden maksujen suorittamisen. Tässä tapauksessa täysi-ikäinen asiakas on aina vastuussa kaikista sopimuksen mukaisista maksuista henkilökohtaisesti. Sipoon Syke Oy Ab:lla ja Loviisan Syke Oy Ab:lla on oikeus periä viivästyskorkoa ja muistutusmaksua myöhästyneistä maksuista.

14. TOIMINTAA JA SOPIMUSEHTOJA KOSKEVAT MUUTOKSET

Syke Liikuntakeskukset pidättää itsellään oikeuden pitää keskusta suljettuna, muuttaa aukioloaikoja, ja tehdä loma-aikoihin, pyhäpäiviin jne. liittyviä muutoksia. Syke Liikuntakeskus ilmoittaa muutoksista ilmoitustaululla, ja sähköpostitse niille asiakkaille, jotka ovat luovuttaneet sähköpostiosoitteensa keskuksen käyttöön. Syke Liikuntakeskukset pidättää itsellään myös oikeuden muuttaa tai rajoittaa käytössä olevien laitteiden ja palvelujen määrää. Syke Liikuntakeskukset varaa oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja edellyttäen että muutokset eivät johda sopimuksen keskeisen sisällön muuttumiseen.

15. SYKE LIIKUNTAKESKUSTEN SÄÄNNÖT

• Kirjaudu sisään asiakaskoneella aina tullessasi keskukseen. Henkilöllisyys on todistettava pyydettäessä.

• Syke Liikuntakeskuksen asiakkailta odotetaan siisteyttä ja hyviä tapoja. Huolehdithan myös henkilökohtaisesta hygieniastasi. Pese kädet aina ennen ja treenin jälkeen. Suojaa laitteet hieltä omalla hikipyyhkeellä ja pyyhi tarvittaessa hikijäljet laitteille tarkoitetulla desinfiointiaineella.

• Tupakointi, alkoholituotteiden, huumeiden tai muiden päihdeaineiden käyttö ei ole sallittua liikuntakeskuksen tiloissa, eikä ulko-ovien välittömässä läheisyydessä.

• Jos asiakas tahallisesti vaurioittaa liikuntakeskuksen kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, on hän velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti.

• Käytä aina treenipyyhettä kuntosalilaitteilla harjoitellessasi ja käytä treenipyyhettä myös ryhmäliikuntatunneilla mattojen päällä. Pyyhi tarvittaessa omat hikijäljet laitteille tarkoitetulla puhdistusaineella.

• Käytä aina asianmukaista vaatetusta ja sisäjalkineita.

• Palauta liikuntavälineet aina alkuperäisille paikoilleen.

• Käytä aina juomapulloa, jossa on korkki.

• Anna kaikille vieraillemme mahdollisuus käyttää kuntosalilaitteita. Vapauta laite toisten käyttöön taukosi ajaksi.

• Ethän siirtele muiden tavaroita luvatta, jos heillä on vielä treeni kesken. Pidetään hyvä yhteishenki salilla!

• Alle 12-vuotiaat eivät saa turvallisuussyistä liikkua liikuntakeskuksen tiloissa paitsi lapsille tai nuorille osoitettujen aktiviteettien yhteydessä.

• Toivomme että laitat puhelimesi äänettömälle saapuessasi kuntoilemaan. Anna itsellesi ja muille vieraillemme mahdollisuus häiriöttömään kuntoiluun.

• Valo- tai videokuvaaminen tiloissamme on sallittua, kunhan huomioit muut kanssa treenaajat ja varmistat etteivät he näy kuvissa/videoissa. Muiden ihmisten valo- tai videokuvaaminen luvatta liikuntakeskuksen tiloissa on ehdottomasti kielletty!

• Uimavaatteita tms. ei tule käyttää sauna- ja pesutiloissa. Pyyhkeen käyttö intimiteetti syistä on sallittua.

• Pukuhuoneen kaapit on tarkoitettu vain päiväkäyttöön. Tavaroiden ja vaatteiden jättäminen niihin yli yön ei ole sallittua. Kaapit tyhjennetään ja pestään säännöllisesti henkilökunnan toimesta.

• Ryhmäliikunnassa kävijä tulee noudattaa ryhmäliikunnan sääntöjä ja ne löytyvät verkkosivuiltamme.

• Kaikkia ajanvarauksia koskee peruutussääntö. Mikäli varattua aikaa ei peruuteta sääntöjen mukaisesti, ja peruuttamatta jättäminen on toistuvaa, asiakas voi menettää varausoikeutensa määräajaksi tai pysyvästi. Mikäli kyseessä on peruuttamaton oheispalvelu, kuten esim. ohjaus tai hieronta-aika, veloittaa Syke Liikuntakeskus käyttämättä jääneestä ajasta hinnaston mukaisen hinnan.

• Olet vastuussa omasta turvallisuudestasi. Noudata ohjeita. Syke Liikuntakeskus ei vastaa asiakkaiden omaisuudesta, sairastumisesta, loukkaantumisesta tai onnettomuudesta keskuksen tiloissa tai sen alueella.

• Mikäli asiakas ei noudata sääntöjä ja ohjeita, tai muutoin käyttäytyy hyvien tapojen vastaisesti toisia asiakkaitamme tai henkilökuntaamme kohtaan, voidaan jäsenyys jäädyttää määräajaksi tai perua kokonaan. Syke Liikuntakeskus ei tässä tapauksessa palauta ennakkoon maksettuja maksuja.

• Syke Liikuntakeskus ei vastaa menetyksistä, jotka johtuvat varkaudesta, murrosta tai muusta vastaavasta syystä. Syke Liikuntakeskus ei vastaa jäsenien tai muiden kävijöiden omaisuudelle aiheutuneista vahingoista, eikä jäsenille aiheutuneista henkilövahingoista, jotka johtuvat onnettomuustapauksesta tai toisen asiakkaan toiminnasta. Jokainen asiakas vastaa itse siitä, että hänen terveydentilansa on sellainen, että hän voi osallistua Syke Liikuntakeskuksien tuottamiin palveluihin.

• Jäsen on tietoinen, että Syke Liikuntakeskuksissa on tallentava kameravalvonta. Käytössämme on myös GymPlus valvontakameroiden kuvista muodostuva rekisteri sekä mahdollinen valvontatarkoitukseen tallennettava kuva-aineisto. Lue lisää rekisteriselosteesta tästä.

• Mikäli asiakas tuo luvatta omalla avaimellaan liikuntakeskuksen tiloihin ulkopuolisia henkilöitä, sitoutuu hän maksamaan siitä 250 euron korvauksen. Korvaus laskutetaan asiakkaalta paperilaskulla.

16. SOVELTUVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti johtuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, käsitellään Porvoon käräjäoikeudessa.


Tervetuloa Sykkeelle!

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.
Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa.
Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7 Innova 2 Lutakonaukio 7 40100 Jyväskylä Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.